Cursos disponibles

Materia de Promoción de Estilos de Vida Saudables de 2º da ESO

Iniciación á programación e a robótica. Programación con bloques (baseado en Scrach) e aplicable a robot educativo mBoot.